Interculturele Communicatie

Interculturele Communicatie


Communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden


In het dagelijkse spraakgebruik wordt niet zozeer communicatie in het algemeen maar het streven naar of bereiken van effectieve communicatie tussen personen met verschillende culturele achtergronden bedoeld.


Training doel


- Gemeentes

- Overheids organisatie in de keten

- De scholen 

- Werkvloer

- Samenleven, met de buren en andere 


INBURGERING


Diensten


Communicatie & Training Interculturele treining:


Werkvloer /integratie

Agressie training (A/B/C/D) gedrag.

Geschikt voor bedrijven. 


INBURGERING IN DE SAMENLEVING


Nieuwkomers uit de AZC, asielzoekers

- Cultuur begrijpen en omgaan

- Studie keuze / opleiding

- Baan zoeken / soliciteren